سیندهوجا راجارامان دختر دانش آموزی که تنها با ۱۴ سال سن، عنوان جوانترین مدیرعامل دنیا را به خود اختصاص داده است.

این دختر دانش آموز مدیر عامل یک شرکت در زمینه انیمیشن سازی است ، شرکتی که پدرش در اکتبر سال ۲۰۱۰ آن را راه اندازی کرد.

سیندهوجا راجارامان در این مورد می گوید: من هم به انیماتور بودن و هم مدیر بودن خود افتخار می کنم.

 

پارسی من