جسیکا بلگیری توانسط عنوان زیباترین و شایسته ترین دختر سال 2012 کشور ایتالیا را کسب کند.این مراسم هفته پیش در بندر گالی پولی در ایتالیا برگذار شد. جسیکا 23 ساله و 179 سانتیمتری ، قبلا یک دونده بوده است . جسیکا به عنوان نماینده کشور ایتالیا در مسابقات انتخاب زیباترین دختر سال جهان در سال 2012 شرکت خواهد کرد.در شهر مسینا به دنیا آمده است و به غیر از زبان مادری اش به زبان فرانسوی و ایتالیایی تسلط کامل دارد.
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012
 
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته ایتالیا در سال 2012