اس ام اس دلتنگی|los-blog

شلیک کن!
تنها گلوله می‌تواند
از اینهمه خاطره بگذرد
و سالها بعد
در مغزم تیر بکشد
شلیک کن

.

.

بگو چه مخدری بود

در نبودنت

که این همه از نبودنت 

درد می کشم

.

دور از نفسهایت دق میکنم!برایم بادکنکی باد کن !

.

.

.

تو برو … من هم برای اینکه راحت بروی می گویم : ” باشد ! برو ! خیالینیست !!!

اما کیست که نداند . . . بی تو تنها چیزی که هست خیال توست

دکتر انلاين