http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس


ین یک عروسک زنده دیگر است که با عمل هایی متعدد جراحی خود را اینگونه کرده است. این دختر خانم 21 ساله روسی با استفاده از اعمال جراحی مختلف خود را به یک عروسک تبدیل کرده است. به گزارش وب نیید والریا لوکیانوا حالا طرفداران بسیار زیادی در سراسر دنیای مجازی دارد و علاوه بر شباهت صورتش اندامش را هم به عروسکها تبدیل کرده است.


او حتی از طریق عمل جراحی کمرش را بیش از حد باریک و سینه هایش را بزرگ کرده است درست مثل عروسک هایی که پشت ویترین مغازه ها می بینیم. مو های بلند ، کمر باریک ، سینه های بزرگ مهمترین خصیصه شبیه سازی او به عروسک ها است. او در صفحه فیس بوک خود چندین عکس بدون آرایش هم گذاشته است . او به قدری به عروسک ها شبیه است که واقعا در بعضی تصاویر مشخص نیست او یک انسان است.

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس

 http://webneed.ir/ |  عکس های دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختری که خود را به عروسک تبدیل کرد , دختر عروسکی , دختر خشکل , عکس دخترهای خشکل , عکس دختر خارجی خفن , عمل های عروسکی , جراحی زیبایی بر روی دختران خارجی , دختر روسی زیبا , دختر روسی خفن , دختر خفن+عکس