http://berooz1391.rozblog.com/

 


مجموعه‌ی «قهوه تلخ» به كارگردانی مهران مدیری پس از 9 ماه توقف، دوباره از 10 اردیبهشت ماه در شبكه نمایش خانگی توزیع می‌شود.


به گزارش ایسنا، طبق اعلام دست‌اندركاران این پروژه، «قهوه تلخ» از 10 اردیبهشت ماه (بصورت هفتگی ) مجدداً در شبكه نمایش خانگی توزیع می‌شود.


دست‌اندركاران این مجموعه اظهار امیدواری كردند كه؛ پس از این توقف، «قهوه تلخ» با قسمتهای جذاب و با استفاده از بازیگران جدید كه بزودی مخاطبان شاهد آن خواهند بود، بتواند همانند گذشته لحظات شادی را برای مخاطبانش فراهم آورد.


بنا بر این گزارش،« در انتهای قسمت 25 شاهد قهوه خوردن نیما و درباریان جهانگیرشاه و ورود آنان به زمان حال بودیم و در قسمت 26 كه 10 اردیبههشت ماه توزیع می‌شود، شاهد موقعیت‌های عجیب ٬ كمدی و جذابی هستیم كه در مواجه درباریان جهانگیرشاه با امكانات زندگی امروزی زمان حال بوجود می‌آید.»