شهرزاد نراقی موتور سواری است که معمولا در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس (motorcross) می پردازد

 
 مادر و دختر موتوسوار کراس در غرب تهران
 مادر و دختر موتوسوار کراس در غرب تهران